چوب در ابعاد ۲ در ۲۰ سانتیمتر

چوب در ابعاد ۲ در ۲۰ سانتیمتر