چوب در ابعاد ۲ در ۱۵ سانتیمتر

چوب در ابعاد ۲ در ۱۵ سانتیمتر