چوب در ابعاد 2 در 10 سانتیمتر صاف

چوب در ابعاد 2 در 10 سانتیمتر صاف