تخته بنایی به ابعاد ۳۰ در ۵ سانتیمتر

تخته بنایی به ابعاد ۳۰ در ۵ سانتیمتر