تخته بنایی به ابعاد ۲۵ در ۵ سانتیمتر

تخته بنایی به ابعاد ۲۵ در ۵ سانتیمتر